txtMenuT.jpgmenuankieta

Gdzie spędziłeś wakacje?

Pokaż wyniki
ankieta
Logo BIP

Samorząd Szkolny

Jesteś tu: » Strona główna » Samorząd Uczniowski » Samorząd Szkolny

Samorząd Szkolny

ROCZNY PLAN PRACY SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ROK SZKOLNY 2014/2015

 

 

Lp.

PLAN PRACY

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

1

Organizowanie życia szkolnego

-Dzień Edukacji Narodowej

-Święto Niepodległości

-Zabawa Andrzejkowa

-Dzień Świętego Mikołaja

-Zabawa Choinkowa

-Dzień Świętego Walentego

-Święto Wiosny

-Święto Konstytucji 3-go Maja

-Dzień Matki

-Dzień Dziecka i Dzień Sportu

-Pożegnanie klas VI

 .

X

XI

XI

XII

I

II

III

V

V

VI

VI                                                                                                        

.

S.S.U

Wychowawcy

S.S.U, wychowawcy

S.S.U, wychowawcy

S.S.U

S.S.U

S.S.U

Wychowawcy

wychowawcy

S.S.U

S.S.U, wychowawcy

 

2

Prace społeczne dla środowiska

-sprzątanie świata

-sprzątanie Grzędy

-zbieranie puszek, materiałów wtórnych (makulatura )

.

IX

IX

Cały rok

.

S.S.U, wychowawcy

S.S.U, wychowawcy

S.S.U, wychowawcy

 

3

Kontakty Szkolnego Samorządu Uczniowskiego z Dyrektorem i Radą Pedagogiczną

-spotkania S.S.U z dyrektorem

-zapoznanie z rolą, zadaniami i kompetencjami S.S.U zawartymi w Statucie Szkoły i Regulaminie Szkoły

-zapoznanie z pozostałymi organami szkoły, z kompetencjami dyrektora, rady pedagogicznej, rady rodziców ze wskazaniem zasad współdziałania między organami zawartymi w statucie

-zapoznanie z zasadami wyborów do Samorządu Klasowego, oraz Szkolnej Rady Samorządu Uczniowskiego

-zapoznanie z celami i zadaniami szkoły

-opiniowanie realizacji podziału godzin do dyspozycji dyrektora

-zapoznanie z rolą S.S.U jako demokratycznego organu szkoły

-zadania Samorządu uczniowskiego i zespołu działania

-omówienie propozycji S.S.U wynikające z bieżącej działalności

.

.

.

 

 

Cały rok

IX

 

 

IX

 

 

IX

 

 

IX

IX

 

IX

 

IX

 

Cały rok

 

4

Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i w domu

 

Cały rok

 

5

Działalność gospodarcza S.S.U

-zbieranie funduszy z dochodów uzyskanych z organizowanych przez S.S.U imprez szkolnych

Cały rok

 

Dnia 20 września 2013 roku odbyły się wybory do Rady Samorzadu Szkolnego.

Dnia 24  września 2013 odbyło się pierwsze spotkanie Rady Samorządu Szkolnego , podczas którego odbyło się zatwierdzenie  przewodniczącego SU , jego zastępcy oraz skarbnika i sekretarza . Oto  skład samorządu szkolnego w roku szkolnym 2013/2014 :

 

 

PRZEWODNICZĄCA :          Dominika Aftyka

ZASTĘPCA :                                      Wiktoria Rakus     

SKARBNIK :                                      Mateusz Kozon     

SEKRETARZ:                                     Oliwia Jankowka

            

opiekun samorządu : Chomicz Katarzyna,   Sygocka Mariola

 

  • pomoc w organizowaniu i prowadzeniu uroczystości szkolnych                
  • przygotowanie programów imprez artystycznych organizowanych przez SU   ( np. Andrzejki, zabawa choinkowa )
  • udział w akcjach regionalnych „Sprzątanie Świata” promowanie szkoły w regionie
  • dbałość o dobre imię szkoły
  • ustalenie grafiku dyżurów poszczególnych klas w stołówce szkolnej                  
  • dbałość o czystość na korytarzu i wokół szkoły , zbieranie papierków
  • pomoc pani woźnej w utrzymaniu porządku w szatni
  • organizowanie pomocy koleżeńskiej dla uczniów mających problemy w nauce
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów , dotyczących zasad współżycia     w społeczności uczniowskiej
  • przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do SU

           

 

 

Na spotkaniu Rada Samorządu uczniowskiego zatwierdziła:

 

PLAN  PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO-na rok szkolny 2014-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2014"

Robocamp Megamatma
?>